Klachten management

Klachten management

De indiener van de klacht krijgt binnen twee weken bericht van ontvangst van de klacht;
Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen vier weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.
Een klacht moet binnen zes weken na de ontvangstdatum zijn afgehandeld.
De klacht moet worden behandeld door een onafhankelijke medewerker, die zelf niet bij de gedraging die tot de klacht heeft geleid, betrokken is.
Het bestaan van het klachtenmanagementsysteem wordt aantoonbaar bekend gemaakt aan de klant en aan de (eigen) medewerkers.
Het bedrijf moet in staat te zijn om inzicht te geven in de achtergronden, doorlooptijden en uitkomsten van de behandelde klachten.
Inkoopkader Scholing UWV 2011- januari 2011 6

Het bedrijf moet ten aanzien van bij hem aangemelde UWV-klanten, te allen tijde, doch :
minimaal eens per kwartaal, (kunnen) rapporteren over:

  • Het totale aantal ingediende klachten;
  • Het aantal ingediende klachten, dat niet in behandeling is genomen
  • Het aantal ingediende klachten dat niet in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld.
  • Het aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomenHet aantal ingediende klachten dat in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld.

 

Neem bij klachten contact op met:

Trigona webdesign
email info@trigona.nl
Telefoon: 06-52306908